หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ เที่ยวทะเล เที่ยวเขาสก เขื่อนรัชชประภา แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ ที่พักแนะนำ ร้านอาหารแนะนำ ของฝาก โครงการวันเกษียณ อื่นๆ
 

โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพ 3 วัน 2 คืน รักษาโรคด้วยธรรมชาติบำบัดตามแนวทางของพระพุทธเจ้า

คนเราเกิดมา ก็ต้องแก่, เจ็บและตายเป็นเรื่องธรรมดา เป็นธรรมชาติหรือหลักธรรมง่ายๆ ที่ถ้าเรามีสติและปัญญาก็จะพิจารณาเห็นได้ไม่ยาก เมื่อเราต้องแก่ ต้องเจ็บหรือป่วยและต้องตาย ก็ย่อมต้องมีความทุกข์และเวทนาเป็นธรรมดา โชคดีที่เราหลายคนเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาที่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่อง อริยสัจ 4 หรือความจริงอันสูงสุดความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอนในการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ แม้คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ในหลักธรรมอันสูงสุดนี้

เพียงเราพิจารณาด้วยสติปัญญาระดับธรรมดาๆ ที่เราพึงมีพึงรู้ เราก็ค้นพบแนวทางในการปฏิบัติตัวและดำรงชีวิตให้มีความสุขได้ไม่ยาก เป็นหนทางที่เราใช้หลีกไกลจากความทุกข์ทั้งปวงแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บ เราก็สามารถใช้หลักความจริงอันสูงสุดของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการรักษาตัวเราให้พ้นความเวทนาจากการเจ็บป่วยได้

 

การใช้หลักความจริงอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคเรื้อรัง โดยใช้แนวทางของ อริยสัจ 4 ดังนี้

  • ทุกข์ คือ อาการของโรคเรื้อรังที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยทั้งกายและใจ ผู้ป่วยจึงควรยอมรับความจริงของโรคและเตรียมพร้อมรับมือกับอาการต่างๆ
  • สมุทัย คือ สาเหตุของโรคเรื้อรัง ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อาหารที่กิน พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการใช้ชีวิต ผู้ป่วยจึงต้องหาสาเหตุของโรคและหาวิธีแก้ไข
  • นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถบรรเทาความทุกข์ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต รักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง
  • มรรค คือ ทางไปสู่ความดับทุกข์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องเรียนรู้และปฏิบัติตนในแนวทางที่จะสามารถป้องกันและหลุดพ้นให้หายจากภาวะการเจ็บป่วยนั้นๆ

แล้วทำไมเราถึงยังทนทุกข์เวทนาจากการเจ็บป่วยอยู่ละ ในเมื่อเรามีวิธีที่จะสามารถหายจากโรคเรื้อรังเหล่านั้นหรือดีขึ้นได้ เพียงแค่เรียนรู้และปฏิบัติตัวเพื่อให้หายจากโรค แทนที่จะทำตามความเคยชินและต้องทนเวทนาอยู่กับภาวะการป่วยเรื้อรังนั้นไปจนตาย

 
แน่นอนว่าเมื่อเราป่วยเราต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองจากความเคยชินทั้งเรื่องอาหารและการใช้ชีวิต เราย่อมยากมากๆ ที่จะหลุดพ้นจากการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังหลายๆ โรคที่คนป่วยตามๆกันและเป็นจำนวนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ ยิ่งเราทำตามความเคยชินในสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากเท่าไร สุดท้ายเราก็ต้องตกอยู่ในภาวะที่ต้องทนทุกข์จากโรคภัยเหล่านั้นอย่างแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
 

สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวแนวฟื้นฟูสุขภาพ 3 วัน 2 คืน กิจกรรมดีมีประโยชน์สนุกและดีต่อสุขภาพ จัดทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน ที่บ้านสวนชนารีสอร์ท ราคาท่านละ 3,600 บาท รวมค่าที่พักและอาหารครบทุกมื้อ หรือสนใจให้จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มตามความสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 084-625-9929

ติดต่อสอบถาม

บริหารโดย บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด / ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 33/07054
151/1 ม.5 ถ.เลียบชายทะเล หาดสำเร็จ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
Email : roikohadventure@gmail.com / Line ID : 0846259929 , roikohadventure